Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

DOKUMENTY I INFORMACJE POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA UMOWY DAROWIZNY LOKALU:

1. dane z dowodów osobistych,
2. jeśli darowizna jest na dziecko – to dodatkowo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeśli dziecko po zawarciu związku małżeńskiego zmieniło nazwisko – to dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa dziecka,
3. jeśli darowizna jest na wnuka (wnuczkę) – to dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców wnuka (wnuczki) i odpis skrócony aktu urodzenia wnuka (wnuczki),
4. odpis zwykły z księgi wieczystej,
5. podstawa nabycia np.:
• wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny*, umowy działu spadku lub innej umowy,
• prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia **,
• prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości **,
• prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności,
* jeśli darowizna była dokonana po 01.01.2007r. to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,

** jeśli podstawą nabycia jest prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości - to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
 

Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne również wtedy, gdy osoba dziedzicząca lub obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.