Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Notariusz

 

Edyta Niemirska Notariusz w Warszawie- Kancelaria Notarialna Warszawa CentrumNotariusz w Warszawie

Notariusz Edyta Niemirska oraz Notariusz Agata Redlicka – Skupińska prowadzące w formie spółki cywilnej kancelarię notarialną w centrum Warszawy, korzystając z wieloletniego doświadczenia, oferują Państwu kompetentną obsługę w zakresie dokonywanych czynności notarialnych.Agata Redlicka - Skupińska Notariusz w Warszawie- Kancelaria Notarialna Warszawa Centrum
Dokładamy wszelkich starań, aby swe obowiązki wykonywać sumiennie, sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami etyki zawodowej.

 

Udzielanie informacji

W kancelarii bezpłatnie uzyskają Państwo informacje na temat dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnych oraz wysokości wszelkich opłat i podatków pobieranych przez notariusza. Udzielimy Państwu również wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz odpowiemy na pytania dotyczące dokonywanej czynności notarialnejZapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego z naszą kancelarią notarialną.

 

Rola notariusza

Zadaniem notariusza dokonującego określonych przez ustawodawcę czynności notarialnych jest zapewnienie stosowania prawa w sposób odpowiadający woli i intencjom stron. Notariusz zobowiązany jest bowiem zagwarantować, że umowa, którą podpisuje klient jest zgodna z prawem, a klient osiągnie to, co zamierza. Krótko mówiąc rejent ma zagwarantować bezpieczeństwo prawne.

Jednocześnie w dążeniu do realizacji tego celu, notariusz obowiązany jest zachować niezależność i bezstronność oraz ze szczególną starannością czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron czynności a nawet innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz nie działa więc jak radca prawny czy adwokat w interesie tylko jednej ze stron starając się zaspokoić jej oczekiwania i roszczenia.

Ponadto czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego, a notariusz przy ich dokonywaniu działa jako osoba zaufania publicznego. Związany jest z tym obowiązek zachowania przez notariusza w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Mając powyższe na uwadze i uwzględniając wymagane od notariuszy wysokie kwalifikacje merytoryczne,  można stwierdzić, że rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Dlatego notariusze nie wykonują usług jak adwokaci czy radcowie prawni, lecz dokonują czynności notarialnych określonych przepisami, podobnie jak sądy. Dla wielu czynności notarialnych możliwa jest również alternatywna droga sądowa, a notariusz nazywany bywa "sędzią braku sporu".


 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.