Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Poddanie się rygorowi egzekucji

Poddanie się egzekucji jest jedną z form zabezpieczenia należności o charakterze osobistym i wymaga złożenia przez dłużnika stosownego oświadczenia w formie aktu notarialnego.
Instytucja ta uregulowana została w art. 777 kodeksu postępowania cywilnego i wyraża się w tym, że dłużnik z góry wyraża zgodę na dochodzenie od niego ewentualnych należności, bez potrzeby wszczynania postępowania sądowego przez wierzyciela. Akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji staje się tytułem egzekucyjnym, co oznacza, że zastępuje wyrok lub nakaz zapłaty, który dla wszczęcia postępowania egzekucyjnego wymaga jedynie nadania przez sąd klauzuli wykonalności.
Zatem uprawniony wierzyciel dysponujący takim dokumentem, nie musi przeprowadzać nierzadko długotrwałego postępowania sądowego dla prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika.
 

Dokumenty i informacje potrzebne do przygotowania oświadczenia o poddaniu się egzekucji:

1. dane z dowodu osobistego składającego oświadczenie,
2. dane dotyczące Wierzyciela,
3. umowa, z której wynika obowiązek, co do którego dłużnik poddaje się egzekucji (np. umowa najmu, pożyczki, umowa o dofinansowanie itp.).
 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.