Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu


DOKUMENTY I INFORMACJE POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA UMOWY DAROWIZNY:

1. dane z dowodów osobistych,
2. jeśli darowizna jest na dziecko – to dodatkowo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeśli dziecko po zawarciu związku małżeńskiego zmieniło nazwisko – to dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa dziecka,
3. jeśli darowizna jest na wnuka (wnuczkę) – to dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców wnuka (wnuczki) i odpis skrócony aktu urodzenia wnuka (wnuczki),
4. odpis zwykły z księgi wieczystej (jeśli jest prowadzona księga wieczysta dla tego prawa),
5. zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdzające, komu to prawo do lokalu przysługuje,
6. podstawa nabycia np.:
• przydział,
• umowa ze Spółdzielnią,
• wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny*, umowy działu spadku lub innej umowy,
• prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia **,
• prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu wspólności,
7. jeśli ma być założona księga wieczysta, to do założenia księgi wieczystej potrzebne jest zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej wydane dla celów wieczystoksięgowych (tj. zawierające informacje o powierzchni i położeniu lokalu, z oznaczeniem nieruchomości, z którą lokal jest związany).


 * jeśli darowizna była dokonana po 01.01.2007r. to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,

** jeśli podstawą nabycia jest prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia - to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.