Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Umowa sprzedaży

Definicja umowy sprzedaży

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Najprościej mówiąc w umowie powinno zostać wskazane co najmniej: kto, komu, co i za ile sprzedaje.

Forma umowy sprzedaży

W sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo użytkowania wieczystego, spadek lub udział w spadku umowa sprzedaży musi mieć formę aktu notarialnego pod rygorem nieważności.
Jeżeli natomiast przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo lub udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wymagana jest forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi.
 

Dokumenty do przygotowania przez notariusza umowy sprzedaży:


SPRZEDAŻ LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ / PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.