Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia jest umową zawieraną pomiędzy przyszłym spadkodawcą a osobą należącą do kręgu jego spadkobierców ustawowych mocą której, przyszły spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy.

Podstawowym skutkiem zrzeczenia się dziedziczenia jest wyłączenie zrzekającego się od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Spadkobierca zostaje pozbawiony wszelkich atrybutów spadkobiercy ustawowego, a więc nie tylko prawa do dziedziczenia z ustawy, ale także prawa do zachowku.

Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się ( tzn. też zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku), chyba że umówiono się inaczej.

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania przez notariusza umowy zrzeczenia się dziedziczenia:

• dokumenty tożsamości Stron umowy

 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.