Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Umowa o dożywocie

Treść umowy o dożywocie

Umowa o dożywocie jest umową, w której w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie i powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Do treści prawa dożywocia mogą należeć również użytkowanie, służebność mieszkania lub inna służebność osobista a także zobowiązanie spełniania powtarzających się świadczeń w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku.

Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości.

 

Umowa o dożywocie a podatki pobierane przez notariusza

Umowa o dożywocie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% od wartości rynkowej nieruchomości.

 

Kiedy możliwa jest umowa o dożywcie ?

Przedmiotem umowy o dożywocie może być jedynie nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego gruntu. Oznacza to, że w drodze tej umowy nie można przekazać spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.


Dokumenty i informacje potrzebne do przygotowania przez notariusza umowy o dożywocie:

1. dane z dowodów osobistych,
2. odpis zwykły z księgi wieczystej,
3. podstawa nabycia np.:
• wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny*, umowy działu spadku lub innej umowy,
• prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia **,
• prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości **,
• prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności,

* jeśli darowizna była dokonana po 01.01.2007r. to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,

** jeśli podstawą nabycia jest prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości - to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.