Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Mapa strony

STRONA GŁÓWNA - Kancelaria Notarialna Edyta Niemirska i Agata Redlicka-Skupińska

Notariusz w Warszawie

Rola notariusza
Udzielanie informacji

O KANCELARII NOTARIALNEJ

• Kancelaria notarialna w centrum Warszawy
Miejsce dokonania czynności

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE ...


CZYNNOŚCI I DOKUMENTY

Umowa sprzedaży

+ dokumenty i informacje potrzebne do sporządzenia umowy sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

+ dokumenty i informacje potrzebne do sporządzenia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

+ dokumenty i informacje potrzebne do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej / użytkowania wieczystego

Umowa zamiany

+ dokumenty i informacje potrzebne do sporządzenia umowy zamiany lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość na inny lokal stanowiący odrębną nieruchomość

+ dokumenty i informacje potrzebne do sporządzenia umowy zamiany nieruchomości gruntowej /prawa użytkowania wieczystego gruntu na inną nieruchomość gruntową

+ dokumenty i informacje potrzebne do sporządzenia umowy zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na inne spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

+ dokumenty i informacje potrzebne do sporządzenia umowy zamiany lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  

Umowa darowizny

+ dokumenty i informacje potrzebne do sporządzenia umowy darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

+ dokumenty i informacje potrzebne do przygotowania umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

+ dokumenty i informacje potrzebne do przygotowania umowy darowizny nieruchomości gruntowej/ prawa użytkowania wieczystego

Umowa o dożywocie

Umowa zniesienia współwłasności

Dział spadku

Umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy)

Podział majątku objętego uprzednio wspólnością majątkową małżeńską

Umowy przedwstępne

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu

Oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji

Hipoteka

Służebności

Pełnomocnictwo

Testament

Oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Spółki

Fundacja

OPŁATY
KONTAKT

MAPA STRONY
 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.