Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Poświadczenia

Notariusz poświadcza:


1. własnoręczność podpisu

Przy dokonywaniu tej czynności Notariusz stwierdza jedynie własnoręczność podpisu złożonego w jego obecności przez oznaczoną osobę. W sytuacji, gdy podpis nie był złożony w obecności notariusza, osoba, która podpisała się na poświadczanym dokumencie, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny.
Do dokonania poświadczenia podpisu wymagana jest obecność osoby, której podpis ma zostać poświadczony. Osoba ta powinna posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości oraz dokument, pod którym ma złożyć podpis.
 

 2. zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

Notariusz stwierdza, że wydawany przez niego odpis odpowiada treści i wyglądowi okazanemu dokumentowi. Jeżeli dokument posiada cechy szczególne, takie jak dopiski, poprawki, uszkodzenia, notariusz stwierdza to w poświadczeniu.
Notariuszowi należy okazać oryginał dokumentu. Osoba okazująca dokument powinna wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości.


3. datę okazania dokumentu

Notariusz poświadcza na okazanym mu dokumencie datę, a na żądanie stron także godzinę i minutę okazania tego dokumentu. Notariuszowi należy okazać oryginał dokumentu. Osoba okazująca dokument powinna wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości.

 

4. pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby poświadcza notariusz w razie stawiennictwa tej osoby w kancelarii notariusza albo w razie przekonania się o tym fakcie przez notariusza poza kancelarią. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.