Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Akty notarialne

 Akt notarialny to szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron (np. gdy strony chcą nadać umowie formę aktu notarialnego ze względu na profesjonalizm sporządzanych przez notariusza czynności, datę pewną czy właśnie moc dokumentu urzędowego).

Do najczęściej sporządzanych w kancelarii notarialnej umów i innych czynności w formie aktu notarialnego należą:
 

 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.